90/1996

Utfärdat i Helsingfors den 6 februari 1996

Inrikesministeriets beslut om upplösande av Lojo kommun och Lojo stad och bildande av en ny Lojo benämnd kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 2 a, 4, 5, 6 och 14 §§ lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77), av dessa lagrum de två förstnämnda sådana de lyder i lag av den 6 november 1992 (980/92); 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93); 5 § 9 punkten reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/95) och 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/75); beslutat:

1 §

Lojo kommun och Lojo stad upplöses och i stället bildas en ny Lojo benämnd kommun, som omfattar Lojo kommuns och Lojo stads nuvarande områden.

2 §

Den nya Lojo kommun skall vara tvåsprå- kig till utgången av år 2002.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 6 februari 1996

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.