56/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1996

Statsrådets beslut om ändring av 29 § statsrådets beslut om startstöd för unga jordbrukare

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 29 § 3 mom. statsrådets beslut av den 16 november 1995 om startstöd för unga jordbrukare (1366/95) som följer:

29 §
Ikraftträdande

På grundval av detta beslut kan stöd beviljas också sådana unga jordbrukare som har förvärvat en gårdsbruksenhet 1995 eller under 1996 innan detta beslut trätt i kraft. Stöd kan dessutom beviljas sådana unga jordbrukare som förvärvat sin gårdsbruksenhet 1994 och vilkas ansökan om startbidrag enligt landsbygdsnäringslagen (1295/90) inte har avgjorts med laga kraft under 1994.


Detta beslut träder i kraft genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet, vilket beslut publiceras i Finlands författningssamling.

Helsingfors den 25 januari 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.