49/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 14 § 2 mom., 22 § 2 mom. samt bilaga 1 och 7 i sitt beslut av den 28 juli 1995 om kött och köttvaror som importeras från tredje land (1000/95), sådana som 14 § 2 mom. och bilaga 7 lyder i beslut av den 31 oktober 1995 (1247/95), som följer:

14 §
Import för eget bruk och försändelser till enskilda personer

Vidare kan avdelningen bevilja enskilda personer tillstånd att för eget bruk importera kött av villebråd som de har fällt under jakt eller köttvaror som har tillverkats av det. Tillstånd beviljas dock inte för sådant kött eller sådana köttvaror, för vars del importen förbjuds särskilt i ett beslut om skyddsåtgärder av kommissionen. Besluten om skyddsåtgärder uppräknas i bilaga 8.

22 §
Ikraftträdande och övergångstider

Tarmar får fram till slutet av mars 1996 importeras utan ett sådant djurhälsointyg som avses i 11 § 2 mom. 3 punkten, om tarmarna åtföljs av ett djurhälsointyg som överensstämmer med en mall som jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har godkänt. Tarmar får dock importeras från Australien och Nya Zeeland fram till slutet av år 1996 utan ett sådant djurhälsointyg som avses i 11 § 2 mom. 3 punkten, om tarmarna åtföljs av ett djurhälsointyg som överensstämmer med en mall som jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har godkänt.


Detta beslut träder i kraft den 2 februari 1996.

Helsingfors den 25 januari 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Bilaga 1 Bilaga 7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.