43/1996

Given i Helsingfors den 26 januari 1996

Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under 1996

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

stadgas med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant det lyder i lag av den 29 december 1972 (957/72):

1 §

Arbetsgivares för 1996 utan särskild debitering erlagda socialskyddsavgifter skall aites fördelade enligt följande:

1) då staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87), landskapet Åland och de kommunala affärsverken är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift
6,80 58,088 41,912

2) då kommun och samkommun är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift
6,80 58,088 41,912

3) då evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift
11,80 33,475 66,525

4) då någon annan än en i 1, 2 eller 3 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift
4,00 60,000 40,000
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615

Arbetsgivares för 1996 på grund av debitering erlagda socialskyddsavgifter skall aites fördelade enligt följande:

folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift
64,7 35,3
2 §

Arbetsgivares under 1996 influtna för 1995 och tidigare år erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) arbetsgivares barnbidragsavgift 0,0 %
2) arbetsgivares folkpensionsavgift 65,5 %
3) arbetsgivares sjukförsäkrings-avgift 34,5 %
3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996, likväl så, att den även tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats tidigare och influtit den 1 januari 1996 eller därefter.

Helsingfors den 26 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.