36/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 januari 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 5 a § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1993 (1644/93), beslutat:

1 §

Av läkare ordinerade läkemedel, som får säljas utan recept och som används vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, ersätts som sjukvård i enlighet med det beslut som statsrådet har utfärdat med stöd av 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen.

2 §

Följande läkemedelspreparat ersätts enligt 9 § 1 mom. 1 punkten sjukförsäkringslagen:

Medel vid behandling av ulcussjukdomar 1) Alsucral mixt. 500 ml
2) Alsucral 500 mg tuggtabl. 250
3) Alsucral 1 g tuggtabl. 60, 120
4) Alsucral 1 g tabl. 60, 120
5) Antepsin 1 g dosgranulat 60, 120
6) Antepsin mixt. 600 ml, 120 x 5 ml
7) Antepsin 500 mg tabl. 100, 250
8) Antepsin 1 g tabl. 60, 120
9) Succosa mixt. 600 ml, 120 x 10 ml
Laxantia 1) Agiocur grannlat
2) Duphalac pulver, mixt.
3) Fiberform grannlat
4) Fiberform mix pulver
5) Laxamucil grannlat
6) Levolac mixt.
7) Loraga mixt.
8) Lunelax pulver
9) Metamucil pulver
10) Vi-Siblin granulat
11) Vi-Siblin-S granulat
Insulin 1) Actrapid injekt.
2) Humulin Mix injekt.
3) Humulin NPH injekt.
4) Humulin Regular injekt.
5) Humutard injekt.
6) Humutard Ultra injekt.
7) Insulatard Human injekt.
8) Insulin Lyhyt injekt.
9) Insulin MC Lente injekt.
10) Insulin Pitkä injekt.
11) Insulin Sekoite injekt.
12) Isuhuman-Basal injekt.
13) Isuhuman-Comb injekt.
14) Isuhuman Infusat injekt.
15) Isuhuman-Rapid injekt.
16) Mixtard injekt.
17) Monotard injekt.
18) Protaphan injekt.
19) Ultratard injekt.
20) Velosulin Human injekt.
Antikoagulantia 1) Varidase pulver
Plasmasubstitut och infusionsvätskor 1) Glycin spolvätska
2) Natr.chiorid. isoton. spolvätska
3) Natriumklorid inf.
4) Natriumklorid spolvätska
5) Natrosteril inf.
Antimykotika 1) Daktacort kräm
2) Daktarin kräm, liniment, puder
3) Medizol kräm
4) Pimafucin kräm
5) Pimafucort kräm, salva, liniment
Hudskyddande och uppmjukande medel 1) Calmuril kräm
2) Fenuril kräm
Medel vid psoriasis 1) Alphosyl kräm, liniment
Kortikosteroider till utvärtes bruk (minsta ersättningsgilla förpackningsstorlek 30 g eller 30 ml) 1) Apocort kräm
2) Basan-Corti lösning för hårbotten
3) Basan-Corti kräm, fet salva
4) Calmuril-Hydrokottison kräm
5) Cortril lösning för hårbotten
6) Dermacort kräm
7) Hydrocortison kräm
8) Hydrocortison lösning för hårbotten
9) Mildison Crelo lotion
10) Mildison-fatty kräm
11) Nutracort kräm
12) Optiderm-S-lotion liniment
13) Pantyson kräm
14) Seption kräm
15) Sibicort kräm
16) Uniderm kräm, salva
17) Uniderm liniment
Medicinska förband 1) Varitube salvstrumpa
Medel vid sjukdomar i andningsorganen 1) Lecrolyn nässpray
2) Lomudal nasal nässpray
Medel vid ögonsjukdomar 1) Enuciene ögondroppar
2) Isopto Alkaline ögondroppar
3) Isopto Plain ögondroppar
4) Lecrolyn ögondroppar
5) Liquifilm teors Ögondroppar
6) Viscotears ögondroppar
Medel vid sjukdomar i urin- och könsorganen 1) Gyno-Daktarin vagitorier
2) Ovestin vagitorier, vaginalkräm
3) Pausanol vaginalkräm
Övriga läkemedel 1) Aminess tabl.
2) Guarem granulat
3) Resonium pulver
Övriga tekniska hjälpmedel 1) Aqua sterilisata spolvätska
2) Aqua sterilisata infusionsvätska
3) Aquasteril injekt./infusionsvätska
4) Steriili vesi spolvätska
Vitaminer 1) Betolvex injekt., tabl.
2) B12-Vitamin tabl.
3) Cohemin depot injekt.
4) Devitol droppar
5) Ekavitol droppar
6) Jekovit droppar
7) Neuramin injekt.
8) Neuvita tabl.
9) Riboflavin tabl.
10) Vitol kaps., droppar

På basis av den diagnos som läkaren har antecknat på receptet betalas ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Malabsorption av fettlösliga vitaminer (t.ex. K90.3) och Xerophthalmia (E50) 1) Aesol pill.
Pyridoxinberoende (enzymdefekt) och därav orsakad spädbarnskramp och sideroblastanemi (D 64.3) Dialysbehandling, Oxalaturinvägsstenar, Homocystinuri och Isoniazidbehandling (INH) 1) Heksavit tabl.
Malabsorption av fettlösliga vitaminer (t.ex. K90.3) och Bristtillstånd hos prematurer 1) Equiday E kaps.
2) Esol pill.
3) Evitol tabl., droppar
4) Ido-E tabl.
Dialysbehandling 1) Ascorbin C-vitamin tabl.
2) C-porena brustabl.
3) C-poretta Neo brustabl.

På basis av den anteckning som läkaren har gjort på receptet betalas ersättning för följande preparat då sjukdomen kräver följande slag av behandling:

Huvudsakligen parenteral nutrition under längre tid och Huvudsakligen slangmatning under längre tid 1) Beko forte tabl.
2) B-Kombin Strong tabl.
3) KirKivit futura tabl.
4) Neurobion injekt., tabl.
5) Neurobion forte tabl.
6) Neurovitan tabl.
7) Optivit tabl.
8) Polybion forte tabl.
9) Tioctan-S tabl.
10) Trineurin injekt., tabl.

På basis av ett B-utlåtande eller en annan motsvarande utredning som baserar sig på en undersökning utförd av en specialist på det kliniska området betalas ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Klara fall av undernäring (t.ex. E41) och Svåra kroniska tarm-, lever- och njursjukdomar (K50, K51, K52, K70. K72, K73. K74, N 18) 1) Beko forte tabl.
2) B-Kombin Strong tabl.
3) Kirivit futura tabl.
4) Neurobion injekt., tabl.
5) Neurobion forte tabl.
6) Neurovitan tabl.
7) Optivit labl.
8) Polybion forte tabl.
9) Tioctan-S tabl.
10) Trineurin injekt., tabl.
3 §

Utöver de läkemedel som avses i 1 och 2 §§ ersätts med dem jämförbara läkemedel som tillverkas på apotek samt syre.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1996.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 15 september 1993 om ersättande av vissa i 5 a § Sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept (837/93).

Helsingfors den 19 januari 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.