20/1996

Utfärdat i Helsingfors den 9 januari 1996

Försvarsministeriets meddelande om vissa beslut

Försvarsministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Försvarsministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik FSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
Försvarsministeriets beslut om transport av farliga ämnen under försvarsmaktens tillsyn 80 9.1.1996 9.1.1996

Beslutet har publicerats i försvarsministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från försvarsministeriets registratorskontor, besöksadress Fabiansgatan 2, postadress PB 13, 00130 Helsingfors, tfn (90) 16161.

Helsingfors den 9 januari 1996

Försvarsminister
Anneli Taina

Diplomingenjör
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.