14/1996

Utfärdat i Helsingfors den 8 januari 1996

Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott för skatteåret 1996

Skattestyrelsen har med stöd av 42 § och 48 § 1 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd,

sådana de lyder i lag av den 18 december 1995 (1559/95), beslutat:

1 §

Förskott fastställs inte om dess belopp skulle vara mindre än 1 000 mark.

2 §

Förskott uppbärs av samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen och av samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen, beroende på förskottsbeloppets storlek, i två eller flera rater som följer:


Förskottsbelopp som uppbärs mk   Antal uppbördsrater   Uppbördsmånader
1 000-5 000                    2     februari och september
över 5 000                    11     februari-december
3 §

Förskott som fastställts för andra än i 2 § avsedda samfund och samfällda förmåner uppf bärs, beroende på förskottsbeloppets storlek, i två eller flera rater som följer:


Förskottsbelopp som uppbärs mk   Antal uppbördsrater   Uppbördsmånader
1 000-3 000                    2     februari och september
över 3 000 men högst 10 000           3     mars, juli och november
över 10 000 men högst 30 000           5     mars, maj, juli, september och november
över 30 000 men högst 100 000           6     februari, april, juni, augusti, oktober och december 
över 100 000                   11    februari-december
4 §

Detta beslut träder i kraft den 15 januari 1996.

Det tillämpas vid uppbörd av förskott som fastställs för skatteåret 1996.

Helsingfors den 8 januari 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Paula Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.