9/1996

Given i Helsingfors den 5 januari 1996

Förordning om genomförande av Europeiska gemenskapernas direktiv om luftburet buller från hushållsapparater

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 2 kap. 6 § konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/78):

1 §

I fråga om anmälning av luftburet buller från hushållsapparater tillämpas i Finland, utöver vad som stadgas särskilt om detta, rådets direktiv om luftburet buller från hushållsapparater (86/594/EEG).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996.

Bilaga II punkt IV till EES-avtalet

Helsingfors den 5 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.