3/1996

Given i Helsingfors den 5 januari 1996

Förordning om ändring av 94 och 179 §§ förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras 94 § 2 mom. och 179 § 2 mom. i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92), sådana dessa lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1569/93), som följer:

94 §

2. Färdskrivaren skall vara e-godkänt enligt rådets reglemente (EEG) nr 3821/85 om introduktion av färdskrivare för vägtransporter, sådan den lyder ändrad genom kommissionens förordningar (EEG) nr 3314/90 och nr 3688/92 samt förordning (EG) 2479/95.

179 §

2. Färdskrivaren skall vara e-godkänt enligt rådets reglemente (EEG) nr 3821/85, sådan den lyder ändrad genom kommissionens förordningar (EEG) nr 3314/90 och nr 3688/92 samt förordning (EG) 2479/95.


Denna förordning träder i kraft den 10 januari 1996.

Rådets reglemente (EG) nr 2479/95; EGT nr L 256, 26.10.1995

Helsingfors den 5 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.