1/1996

Given i Helsingfors den 5 januari 1996

Förordning om ändring av 23 § utlänningsförordningen

På föredragning av inrikesministern

ändras 23 § utlänningsförordningen av den 18 februari 1994 (142/94) som följer:

23 §
Prövning

Vid utredningen av förutsättningarna för utlänningens inresa till och vistelse i landet eller beviljande av arbetstillstånd eller vid beredningen av avvisning eller utvisning utförs prövning vid behov.

I asylprövningen klarläggs den asylsökandes identitet och de skäl på vilka han grundar sin ansökan.

Den prövning som avses i 1 och 2 mom. utförs av polisen eller gränsbevakningsväsendet.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 5 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.