1808/1995

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1995

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under 1996

Skattestyrelsen har med stöd av 11 och 12 § lagen av den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lagen av den 17 december 1982 (946/82) bestämt:

1 §

På löner, pensioner och andra i 5 och 6 §§ lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas under tiden 1.1.-29.2.1996 skall förskottsinnehållningen verkställas enligt de innehållningsprocent som var i kraft den 31 december 1995 eller innehållningsprocent som skattebyrån bestämt för år 1996.

Vid beräkning av förskottsinnehållningen beaktas inte prestationer som betalats under 1995 eller förskottsinnehållningar som verkställts på dem.

2 §

På löner, pensioner och andra i 5 och 6 §§ lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 mars eller senare under 1996 tillämpas innehållningsprocent som fastställts för 1996.

Då förskottsinnehållning beräknas 1.3.1996 eller senare, skall även löner, pensioner och andra i 5 och 6 §§ lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas under tiden 1.1.-29.2.1996 tagas i beaktande, om förskottsinnehållningen enligt förordnandet i skattekortet stiger medan inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort). Då förskottsinnehållningen beräknas i annat fall 1.3.1996 eller senare, skall varken ovan avsedda prestationer som betalas under tiden 1.1.-29.2.1996 eller förskottsinnehållningar på dem inte tagas i beaktande.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 22 december 1995

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.