1801/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1995

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om de grunder för beräkning av naturaförmåner som skall tillämpas vid beskattningen för 1996

Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 4 mom. lagen av den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) sådant det lyder i lagen av den 16 december 1994 (1215/94) och med stöd av 64 och 76 § inkomstskattelagen av den 30 november 1992 (1535/92) sådana de lyder i lagen av den 18 december 1995 (1549/95)

ändrat 1 § i beslutet av den 5 december 1995 (1442/95) och

fogat till 2 § ett nytt 3 mom. och till 17 § ett nytt 3 mom.

1 §

Naturaförmåner som fåtts från arbetsgivaren i hemlandet eller utomlands skall värderas enligt följande grunder:

2 §

Värdet av bostadsförmån som avses i 76 § 5 punkten inkomstskattelagen (1549/95) är lika med bostadens gängse hyra, likväl högst 50 procent av värdet av naturaförmån för en i 1 mom. avsedd bostad på huvudstadsregionen som blivit färdig år 1992 eller senare.

17 §

Bilförmån som fåtts utomlands hör till åldersgrupp C.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996 och det tillämpas vid förskottsinnehållningen under 1996 och vid beskattningen för 1996.

Helsingfors den 20 december 1995

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.