1794/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Förordning om fortgående tillämpning av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar på kretsmönster från vissa stater

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 4 § 2 mom. lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/91):

1 §

Lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/91) tillämpas fortgående på ett kretsmönster vars upphovsman eller den på vilken upphovsmannens rätt till kretsmönstret har övergått är medborgare i eller har sin varaktiga bostad eller sitt varaktiga driftställe i en stat som har tillträtt avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (FördrS 5/95).

2 §

Lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar tillämpas även på ett kretsmönster som första gången har spritts till allmänheten i en stat som avses i 1 §.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 17 september 1993 om fortgående tillämpning av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar på kretsmönster från vissa länder (824/93) jämte ändringar.

Rådets beslut 94/824/EG; EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 210

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.