1779/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Förordning om upphävande av 2 § förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62) 2 § sådan den lyder i förordningen av den 18 juni 1971 (514/71).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.