1750/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Förordning om ändring av förordningen om sjömanspensioner

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § och 4 § 1 mom. förordningen den 12 april 1991 om sjömanspensioner (654/91) som följer:

2 §

Vid fastställande av den lön som avses i 16 a § lagen om sjömanspensioner beaktas inte den semesterersättning som skall betalas när arbetsförhållandet upphör.

4 §

Vid beräknandet av den i 16 a § lagen om sjömanspensioner avsedda medelförtjänsten per månad divideras det sammanlagda beloppet av de inkomster som uppburits ombord på fartyget och justerats enligt 1 mom. i nämnda paragraf med antalet dagar i tidsperioden i fråga och kvoten multipliceras med trettio.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.