1748/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Lag om ändring av 11 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (394/95), som följer:

11 §

Lantbruksföretagare är berättigade att på de villkor och grunder som fastställs av sial- och hälsovårdsministeriet för sig och sina anhöriga anordna ett pensionsskydd som är bättre än det pensionsskydd som denna lag förutsätter eller i pensionsskyddet inkludera begravningsbidrag eller någon aan förmån som inte förutsätts i minimiviloren. Försäkringspremien för sådan tilläggsförmån får betalas även i ett för allt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 202/95
ShUB 27/95
RSv 176/95

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.