1736/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Lag om ändring av 6 § lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § lagen den 17 december 1993 om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/93) som följer:

6 §
Verksamhetsöverlåtelse

En skattskyldig, som fortsätter sådan affärsverksamhet som dess modersamfund enligt 3 § lagen om koncernbidrag vid beskattningen tidigare bedrivit och som överförts till den skattskyldige så som avses i 52 d § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, har rätt att vid beskattningen dra av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar som hör till den verksamhet som överförts till den skattskyldige att bedriva, som om den skattskyldige själv hade gjort en investering som nämns i 2 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1996.

På verksamhetsöverlåtelser som ägt rum innan lagen trätt i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

RP 177/95
StaUB 49/95
RSv 172/95

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.