1718/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 33 § bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 33 § 4 mom. bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73), sådant det lyder i lag av den 23 december 1992 (1572/92), som följer:

33 §

Om offentliggörande av boksluten för andra aktiebolag än sådana som avses i 2 mom. samt för andelslag och utländska näringsidkares filialer stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 162/95
EkUB 23/95
RSv 155/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.