1702/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Förordning om ändring av 17 § varumärkesförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i varumärkesförordningen av den 29 maj 1964 (296/64) 17 § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 16 december 1983 (997/83), som följer:

17 §

Har en ansökan om registrering av varärke gjorts i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 43/75) eller till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (FördrS 5/95), och görs i Finland en ansökan om registring inom sex månader från det ansökan gjordes i den främmande staten, anses den ansökan som gjorts i Finland i förhållande till andra ansökningar eller andra ibruktagna varukännetecken ha skett samtidigt som ansökningen i den främmande staten. Vad som i detta moment stadgas skall tillämpas även när registrering av ett varumärke sökts i en sådan ansökan utomlands som registermyndigheten av särskilda skäl anser vara jämställbar med ansökan i en fördragsslutande stat.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den har trätt i kraft.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.