1686/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 2 § lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 6 november 1992 om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform (972/92) som följer:

2 §

I fråga om sparbanksaktiebolag iakttas i tillämpliga delar stadgandena i 40 § 2 mom. sparbankslagen om användningen av fritt eget kapital för vinstutdelning, stadgandena i 47 § 1 mom., 52 § 2 mom. och 56-59 §§ om fullmäktige, stadgandena i 84 och 87-90 §§ om sparbanksinspektionen samt stadgandena i 137 § om rätten att ta emot depositioner och uppta kredit. Stadgandena i 137 § sparbankslagen tillämpas dock inte på det sparbanksaktiebolag som är sparbankernas centrala finansiella institut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 176/95
EkUB 24/95
RSv 156/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.