1685/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 57 § sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 57 § 2 mom. sparbankslagen av den 28 december 1990 (1270/90) som följer:

57 §

Utan hinder av 1 mom. får en principal, medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, fullmäktig, verkställande direktör eller kontrollant i en sparbank vara medlem i förvaltningsrådet eller direktionen för den affärsbank eller det sparbanksaktiebolag som är centralt finansiellt institut för sparbankerna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 176/95
EkUB 24/95
RSv 156/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.