1684/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av affärsbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 2 mom. och 13 § 2 mom. affärsbankslagen av den 28 december 1990 (1269/90) som följer:

5 §

I bolagsordningen för den affärsbank eller det sparbanksaktiebolag som är centralt finansiellt institut för sparbankerna kan bestämmas att bankens aktier eller, om banken har olika slag av aktier, ett visst slag av aktier endast får ägas av en sparbank, en sparbanks dotterbolag, sparbankernas centralorganisation eller någon annan med dem jämförbar sammanslutning. I bolagsordningen för den affärsbank som är centralt finansiellt institut för andelsbankerna kan bestämmas att bankens aktier eller, om banken har olika slag av aktier, ett visst slag av aktier endast får ägas av en andelsbank, en andelsbanks dotterbolag, andelsbankernas centralorganisation eller någon annan med dem jämförbar sammanslutning.

13 §

En medlem i förvaltningsrådet eller direktionen för den affärsbank eller det sparbankktktiebolag som är centralt finansiellt instktut får utan hinder av 1 mom. vara medlem i förvaltningsorganen för eller verkställande direktör i en depositionsbank som ägs gktensamt av ett centralt finansiellt institut och de depositionsbanker som är delägare i detta, och i en depositionsbank som är dektgare i det centrala finansiella institutet, om inte något annat i det senare fallet följer av sparbankslagen eller andelsbankslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 176/95
EkUB 24/95
RSv 156/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.