1673/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Förordning om ändring av förordningen om statens pensioner

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs 7 a § 1 mom. och 11 § i förordningen den 9 december 1966 om statens pensioner (611/66),

av dem 7 a § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 8 februari 1991 (234/91), samt

ändras 3 §, 7 § 2 mom. och 7 a § 2 mom.,

av dem 7 a § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 8 februari 1991 som följer:

3 §

Då det medeltal per månad beräknas, som avses i 7 § 3 mom. lagen om statens pensioner, divideras de enligt 16 § samma lag justerade och enligt 7 a § med förmånstagarens pensionsavgifts belopp minskade arbetsinkomsters sammanlagda belopp med antalet av de dagar som räknas som pensionstid under tiden i fråga och kvoten multipliceras med 30.

7 §

Till pensionsansökan skall fogas den utredning som statskontoret bestämmer. Till ansökan om invalidpension skall även fogas ett läkarutlåtande, som innehåller vård- och rehabiliteringsplan, om sökandens hälsotillstånd och som gjorts på en av statskontoret godkänd blankett. Statskontoret kan dock godkänna ett annorlunda läkarutlåtande eller motsvarande utredning. Om sökanden vårdas på ett sjukhus eller om ett annat särskilt skäl finns, kan statskontoret skaffa läkarutlåtandet också på sin egen bekostnad.

7 a §

De i 23 a § 1 mom. lagen om statens pensioner angivna mest representativa centralorganisationerna för statens tjänstemän och arbetstagare är Akava rf, FTFC-O rf och Valtion yhteisjärjestö VTY rf. Bland de personer som var och en av dem föreslår förordnas en till medlem i statens pensionsnämnd.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.