1665/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 6 § lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 11 och 12 punkten lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94) och

fogas till 6 § en ny 13 punkt som följer:

6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som


11) avtjänar fängelsestraff och studerar i straffanstalten,

12) från en främmande stat får studiestöd som beviljas den som bor stadigvarande i landet, eller

13) får alterneringsersättning enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/95).


Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

RP 136/95
StoUB 2/95
ApUB 4/95
RSv 132/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.