1652/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av lagen om rättegången i hyresmål

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 augusti 1973 om rättegången i hyresmål (650/73) 11 a och 35 §§,

av dessa lagrum 11 a § sådan den lyder i lag av den 29 december 1973 (976/73), samt

ändras 34 § som följer:

34 §

Om avgifter som uppbärs vid domstolar stadgas särskilt.

Hos parter eller dem som kallats till förhör uppbärs inte expeditionslösen för expeditioner som utges till dem.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1996.

RP 108/95
LaUB 11/95
RSv 129/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.