1635/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Förordning om upphävande av vissa stadganden i förordningen om avgifter för godkännande och övervakning av elmateriel

På föredragning av handels- och industriministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs 4-6 §§ förordningen den 22 december 1993 om avgifter för godkännande och övervakning av elmateriel (1341/93), av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 25 februari 1994 (161/94).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Det FI-märke som har fastställts enligt 39 § ellagen före den 1 januari 1994 får användas också i fortsättningen så länge intyget om godkännande är i kraft.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.