1634/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Förordning om ändring av 2 § förordningen om avgifter för övervakning av elarbeten

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 2 § 2 mom. förordningen den 22 december 1989 om avgifter för övervakning av elarbeten (1217/89), sådant det lyder i förordning av den 22 december 1993 (1340/93), som följer:

2 §
Årsavgift

Årsavgiften är för perioden 1.1-31.3.1996

i avgiftsklass I 39 mark
i avgiftsklass II 63 mark
i avgiftsklass III 98 mark
i avgiftsklass IV 156 mark


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.