1629/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens sinnessjukhus

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer vid statens sinnessjukhus enligt 5 § lagen om grunderna för avgifter till staten är sinnesundersökningar samt den rättspsykiatriska universitetsundervisningen vid Niuvanniemi sjukhus och vetenskaplig forskning på området.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som statens sinnessjukhus prissätter på företagsekonomiska grunder är följande prestationer:

1) vårddygn,

2) intyg och utlåtande av läkare,

3) annat rättspsykiatriskt utlåtande än utlåtande om den mentala hälsan,

4) EEG- och EKG-undersökning,

5) övriga laboratorieundersökningar,

6) konsultering av utomstående, arbetsledning och övriga arbetsprestationer,

7) tvätteritjänster,

8) kostservice,

9) utomståendes användning av lokaler och apparater,

10) kontorsfunktioner samt

11) gårdsbrukets produkter och tjänster samt övriga arbetsprestationer.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996. Beslutet gäller till utgången av 1996.

Helsingfors den 20 december 1995

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.