1610/1995

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § lagen den 18 december 1995 om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar (1501/95) beslutat:

1 §

Från sådana vid beskattningen konstaterade i arbets- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som avses i 16 § sjukförsäkringslagen och 8 § sjukförsäkringsförordningen eller sådana i arbets- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som har utretts i enlighet med 10 § sjukförsäkringsförordningen skall avdras 4,5 procent.

Från rehabiliteringspenning som enligt 14 § lagen om rehabiliteringspenning har fastställts på basis av arbetsinkomsterna och börjat utgå före den 1 januari 1996 skall avdras 4,5 procent. Något avdrag från rehabiliteringspenning görs inte, om rehabiliteringspenningens belopp har fastställts på basis av arbetsinkomster som har utretts i enlighet med 10 § sjukförsäkringsförordningen.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.