1572/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 7 § lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § lagen den 16 december 1994 om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/94) som följer:

7 §
Deklarationsskyldighet

Den skattskyldige skall i sin skattedeklaration uppge och till denna foga uppgifter och utredningar om det utländska bassamfundet, enligt vad finansministeriet föreskriver.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.