1554/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om upphävande av 60 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 60 § beskattningslagen av den 12 december 1958, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 december 1985 (1040/85).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1996.

RP 76/95
StaUB 45/95
RSv 142/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.