1542/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 17 § alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § 1 mom. alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/94), sådant det lyder i lag av den 29 december 1994 (1477/94), en ny 4 a-punkt som följer:

17 §
Specialförsäljning och användningstillstånd

Den som idkar partihandel med sprit och alkoholdrycker kan som specialförsäljning sälja sprit eller alkoholdrycker


4 a) för tillverkning av specialpreparat som avses i förordningen om specialpreparat (349/89),Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

RP 186/95
StaUB 44/95
RSv 140/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.