1524/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av 21 § förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 30 december 1993 med stadgar för trafikförsäkringscentralen (1627/93) 21 § 2 mom. som följer:

21 §

De avgifter som uppbärs för ersättningsutgifterna och för trafikförsäkringscentralens övriga utgifter fördelas mellan medlemsbolagen i förhållande till deras premieintäkter av trafikförsäkringen i Finland. För täckande av centralens övriga utgifter skall varje medlemsbolag dock i avgift betala minst ett så stort belopp som allmänna mötet har fastställt. Därtill skall ett nytt medlemsbolag betala en av allmänna mötet fastställd anslutningsavgift.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Förordningen tillämpas första gången på de avgifter som uppbärs för år 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.