1515/1995

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1995

Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av folkpension

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 25 § 4 mom. folkpensionslagen (347/56) av den 8 juni 1956, sådant det lyder i lag av den 5 februari 1982 (103/82), beslutat:

1 §

Kommunerna indelas i de två grupper som avses i 25 § folkpensionslagen med tillämpning av vad som bestäms i statsrådets beslut den 13 december 1995 om fastställande av allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1422/95).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till utgången av 1999, om inte statsrådet dessförinnan beslutar annorlunda.

Helsingfors den 18 december 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.