1510/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av 4 § förordningen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 4 § förordningen den 15 november 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (870/85), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 12 april 1991 (659/91), som följer:

4 §

I övrigt skall vid verkställigheten av pensionslagen i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 6, 8, 11, 12 f, 13, 15-17, 23 och 23 a §§ förordningen om pension för arbetstagare samt i 3, 4, 6 och 8 §§ förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/62).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.