1505/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 20 mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (322/87) en ny 5 a § som följer:

5 a §

Om någon som avses i 3 § 1 mom. på grund av sjukdom har befriats från tjänsteuppgifter och sänts hem för att återhämta sig från sjukdomen och under denna tid inte får uppehälle från staten, betalas till honom en matpenning, vars storlek försvarsministeriet beslutar om.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 124/95
ShUB 25/95
RSv 137/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.