1497/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 2 § lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 och 4 punkten lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75), sådana de lyder i lag av den 13 februari 1987 (154/87), som följer:

2 §
Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte

3) hushåll bestående av en enda person, om denne får en pension eller för honom kan fastställas rätt till en pension till vilken som tillägg kan beviljas bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78);

4) hushåll bestående av två personer som är äkta makar eller fortgående bor i gemen- samt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur utan att äktenskap ingås, om någon av dem får i 3 punkten nämnd pension eller om för någon kan fastställas rätt till i 3 punkten nämnd pension; inte henserDenna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 119/95
ShUB 21/95
RSv 121/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.