1492/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 3 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 3 mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78), sådant det lyder i lag av den 8 mars 1991 (473/91), som följer:

3 §

Statsrådet fastställer årligen maximibeloppet av de boendekostnader som skall beaktas vid fastställandet av bostadsbidraget. Maxppibeloppen fastställs på basis av den ort där bostaden är belägen. Ovan nämnda maximppelopp höjs med 20 procent, om minst ett barn bor hos pensionstagaren, och med 40 procent, om minst tre barn bor hos honom. Med barn avses den försäkrades eller hans makes barn som är under 16 år eller ett sppant fosterbarn vars utkomst den försäkrade eller hans i samma hushåll boende make drar försorg om.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 119/95
ShUB 21/95
RSv 121/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.