1481/1995

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande föreskrifter:

Föreskriftens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
Fastställande av kostnader som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten och 14 a § 2 mom. skogsförbättringsförordningen samt fastställande av markbeloppet för det stöd som avses i 8 § skogsförbättringsförordningen 115/95 14.12.1995 1.1.1996
De projekt som nämns i 14 § 3 mom. skogsförbättringsförordningen 116/95 14.12.1995 1.1.1996

Ovan nämnda föreskrifter har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Föreskrifter kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elmlabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (90) 134 211.

Helsingfors den 14 december 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.