1468/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 4 mom. militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83), sådant det lyder i lag av den 18 juni 1993 (523/93), som följer:

2 §

Vad 2 och 3 mom. stadgar om försvarsmakten gäller i tillämpliga delar också gränsbevakningsväsendet och en sådan fredsbevarande organisation som avses i lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (514/84).


Denna lag träder i kraft den 19 december 1995.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.