1466/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 2 § lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 7 punkten lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/74), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 juni 1993 (521/93), som följer:

2 §

Försvarsmakten har till uppgift:


7) att delta i utbildningen för fredsbevarande verksamhet och sörja för den fredsbevarande verksamhetens beredskapsuppgifter och organisatoriska uppgifter enlig vad försvarsministeriet bestämmer därom, samtDenna lag träder i kraft den 19 december 1995.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.