1454/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 5 § lagen om Steiner-skola

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § lagen den 27 maj 1977 om Steiner-skola (417/77), sådant detta lagrum lyder i lag av den 3 augusti 1992 (715/92), som följer:

5 §

För sina driftskostnader får en Steiner-skola statsbidrag, vilket utgör 60 procent av det belopp som fås när det per elev bestämda priset per enhet i grundskolan i den kommun där skolan finns multipliceras med skolans elevantal.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.