1447/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 62 § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 62 §, sådan den lyder i lag av den 5 februari 1982 (103/82), som följer:

62 §

Staten och folkpensionsanstalten svarar för kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar. Folkpensionsanstaltens andel av kostnaderna är 55 procent av de betalda tilläggsdelarnas sammanlagda belopp. Staten svarar för kostnaderna för tilläggsdelarna till den del folkpensionsanstaltens andel inte täcker dem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.