1438/1995

Utfärdat i Helsingfors den 13 december 1995

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 3 §§ statsrådets beslut om häradens ämbetsverkstyp och deras språkliga indelning

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet

ändrat 1 § 1 mom. och 3 § 1 mom. i sitt beslut av den 14 april 1994 om häradens ämbetsverkstyp och deras språkliga indelning (281/94), av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom statsrådets beslut av den 29 september 1994 (862/94), som följer:

1 §

Fristående ämbetsverk finns i de härad till vilka Björneborgs stad, Helsingfors stad, Joensuu stad, Jyväskylä stad, Kotka stad, Kuopio stad, Lahtis stad, Tammerfors stad, Tavastehus stad, Uleåborgs stad, Vasa stad, Villmanstrands stad och Åbo stad hör.


3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1996.Detta beslut träder i kraft den 31 december 1995.

Helsingfors den 13 december 1995

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Martti Jarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.