1422/1995

Utfärdat i Helsingfors den 13 december 1995

Statsrådets beslut om fastställande av allmän dyrortsklassificering av kommunerna

Statsrådet har med stöd av 2 § lagen den 29 december 1973 om allmän dyrortsklassificering av kommunen (955/73), sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 juli 1983 (636/83), vid föredragning från finansministeriet beslutat att kommunerna för kalenderåren 1996-1999 indelas i två dyrortsklasser, av vilka klass I är den dyrare, som följer:


Statsrådets beslut

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 13 december 1995

Finansminister
Iiro Viinanen

Finansråd, såsom biträdande avdelningschef
Seppo Suokko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.