1414/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Förordning om ändring av 25 § i förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

förändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92) 25 § 1 mom. som följande:

25 §
Andra huvudmått

1. Den största tillåtna höjden på en bil och på en släpvagn är 4,0 meter och den högsta tillåtna bredden 2,6 meter, på en personbil (fordon i kategori M1) dock högst 2,5 meter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998 och gäller fordon som tas i bruk ikaftträdelsedagen eller därefter.

Rådets direktiv95/48/EG; EGT nr L 233, 30.9.1995

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.