1412/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om upprättande av Internationella institutet för demokrati och fria val

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Den i Stockholm den 27 februari 1995 ingångna överenskommelsen om upprättande av Internationella institutet för demokrati och fria val, vilken republikens president har godkänt den 29 september 1995, och beträffande vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos institutets generalsekreterare den 25 oktober 1995, är i kraft från den 25 november 1995 så som därom har avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1995.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 76/95)

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.