1411/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Förordning om ikraftträdande av avtalet om offentlig upphandling

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Marrakech den 15 april 1994 ingångna avtalet om offentlig upphandling, som är ett bilageavtal till avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen och som avses i avtalets artikel II, och vars vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 29 december 1994 (16/95) vilken republikens president godkänt likaså den 29 december 1994 och vars ratifikationsinstrument deponerats hos generaldirektören för de Avtalsslutande parterna i Gatt 1947 den 30 december 1994, träder i kraft den 1 januari 1996 så som därom avtalats.

2 §

Närmare föreskrifter om verksamställigheten av avtalet utfärdas vid behov av handels- och industriministeriet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 5/95)

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.