1399/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av 56 § jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 56 § 1 mom. jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/93) som följer:
56 §
Myndigheter och sammanslutningar

Ärenden som gäller jakt och viltvård sköts utom av statliga myndigheter även av Jägarnas Centralorganisation, vars verksamhet grundar sig på jägarnas eget initiativ, av jaktvårdsdistrikten och av jaktvårdsföreningarna så som stadgas i denna lag. Ärenden som gäller jakt och viltvård sköts därutöver av jaktföreningar och av landsomfattande jägarorganisationer som bygger på frivilligt medlemskap.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

LM 26/95
JsUB 7/95
RSv 116/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.