1395/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 25 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 augusti 1988 (774/88), som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


25) organisation och administration av mervärdesskattefri försäljning till resande;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 169/95
EkUB 20/95
RSv 101/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.